top of page
Geleceğin Mühendisliği

YETENEKLERİMİZ

Yerli ve milli çözüm ile uzmanlık alanımıza giren tüm sektörlerdeki müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunar.

dişliler örnekleme

01

TASARIM VE ARGE DANIŞMANLIĞI

Tasarım bölümü alanında uzman kadrosuyla özgün ürünlerinin tasarımları ve tasarım optimizasyonları başta olmak üzere firmalara hizmet vermektedir. Yerlileştirme stratejisine uygun olarak ana yüklenici firmalara, dışa bağımlı oldukları sistem ve ürünlerde rekabetçi çözümler üreterek ithal ikamesi kazandırmayı hedeflemektedir. Yerlileştirme stratejisine uygun olarak ana yüklenici firmalara, dışa bağımlı oldukları sistem ve ürünlerde rekabetçi çözümler üreterek ithal ikamesi kazandırmayı hedeflemektedir.

Mekanik tasarım bölümü, firmamızın ortağı olan Dr. Öğretim Üyesi Osman Hamdi METE tarafından; Akışkan makineleri tasarımı ise Prof. Dr. Tahsin ENGİN ve Öğr. Gör. Dr. Ahmet AYDIN tarafından özgün ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi ve optimizasyonu başta olmak üzere mekanik, ısı ve akışkan çözümleriyle tüm iş dünyasına hizmet etmektedir.

Bu kapsamda yapılan projeler;

 • Planlama

 • Kavramsal tasarım

 • Detay tasarım

 • Optimizasyon

 • Test ve doğrulama

Aşamalarının tümünü kapsamaktadır.

Bunun yanında, var olan bir ürünün

 • Tasarım ve üretim optimizasyonu,

 • Varsa sorunlarının çözülmesi, iyileştirilmesi,

 • Test düzeneklerinin tasarlanması,

 • Üretilmesi ve testlerinin tamamlanması,

konularında da destek verilmektedir.

Yapısal analiz çalışmaları gerekse ısı/akışkan simülasyonları ANSYS ile yapılmaktadır.

02

SİMÜLASYON

aa.jpg

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD):

Reynolds İleri Mühendislik, 2012 yılında kurulması ile birlikte Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği tabanlı tasarım ve tasarım geliştirme çalışmalarına başlamış, günümüze kadar savunma sanayi, otomotiv, beyaz eşya, yenilenebilir enerji teknolojileri, turbomakineler, ısıtma/havalandırma ve imalat sanayi başta olmak üzere birçok farklı sektöre mühendislik hizmetleri sunmuştur. Aerodinamik, hidrodinamik akış, fan optimizasyonu ve türbin geliştirilmesi başta olmak üzere 30`a yakın Ar-GE projesini hayata geçirmiştir. Bünyesinde iki KOSGEB ve bir TÜBİTAK olmak üzere kamusal destekli projeyi başarı ile tamamlamıştır.

Sonlu Elemanlar Analizleri (FEA):

Reynolds İleri Mühendislik, Sonlu Eleman Analizleri (FEA) tabanlı tasarım ve tasarım geliştirme çalışmalarına başlamış, günümüze kadar savunma sanayi, otomotiv, beyaz eşya, yenilenebilir enerji teknolojileri ve imalat sanayi başta olmak üzere birçok farklı sektöre mühendislik hizmetleri sunmuştur. ANSYS sonlu elemanlar analizini kullanarak mukavemet, titreşim analizleri yapılmış ve tasarım optimizasyonları yürütülmüştür.

cogs ve kalem

03

PROJE VE HİBE DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. Reynolds İleri Mühendislik uzmanları, şirketlerin Ar-Ge proje fikirlerini başvurulacak kaynağın değerlendirme kriterlerini esas alarak analiz etmektedir.

Proje fikri bulunmayan şirketlere teknik danışmanlar vasıtasıyla ticarileştirilebilen Ar-Ge fikirleri sunulmaktadır.

Ar-Ge Proje Geliştirme Adımları

 1. SWOT Analizi

 2. Pazar Araştırması

 3. Araştırma Ekibi Kurulması

 4. Teknoloji Araştırması

 5. Literatür Araştırması

 6. Patent Araştırması

 7. Kaynak Araştırması

 8. Standart Araştırması

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından Hibe destekler (%50-75) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından da faizsiz krediler (%50) sağlanmaktadır. Ayrıca başka birçok ulusal ve uluslararası destek tarafından verilen hibe ve uygun krediler firmalarımız için fırsat yaratmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri İNOTEK uzmanları tarafından verilmektedir.

Reynolds İleri Mühendislik Tarafından Danışmanlığı Verilen Ana Fonlar

TÜBİTAK;

Ulusal Destek Programları

Uluslararası Destek Programları;

KOSGEB;

04

ARGE MERKEZİ KURULUMU VE FİNANSAL RAPORLAMA DANIŞMANLIĞI

teknoloji çözeltiler örnekleme

Ar-Ge merkezi kanunu  (5746 sayılı kanun) Türkiye’de ARGE ve Yenilik kültürünü benimsemiş sürekli Ar-Ge faaliyetleri ile inovatif yaklaşımlar sunan ve pazarına yeni ürün ve teknolojiler geliştirebilen firmaları 5746 sayılı kanun kapsamın çeşitli vergi (ar-ge indirimi) avantajları sağlamaktadır.

Firmamızın Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri aşağıdaki gibidir;

 • Ar-Ge Merkezi Organizasyonun Kurulması

 • Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması

 • Başvuru Takibi ve Gerekli Revizyonların Yapılması

 • Başvuru Onayına Müteakip İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve Denetleme Hizmetleri

 • Ar-Ge Merkezi Personeline Ar-Ge Metodoloji ve Proje Yönetim Eğitimleri Verilmesi

bottom of page