top of page
l2.jpg

DİFÜZÖR İLAVELİ 1 kW GÜCÜNDE YATAY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ GELİŞTİRİLMESİ VE PROTOTİP İMALATI

PROJE BİLGİLERİ

TARİH: 01/06/2016 - 31/03/2018

DESTEKLEYİCİ KURULUŞ: KOSGEB Ar-Ge Projesi - Reynolds İleri Mühendislik için geliştirildi.

Ülkemizde yenilenebilir enerji teknolojilerinin doğrudan tüketici tarafından desteklenmesi amacıyla “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yönetmeliği” ile 1 MW`a kadar lisanssız elektrik üretimi yapılabilmekte ve satılabilmektedir. Bu değişiklik ile yüksek maliyette ithal kompakt rüzgar türbinlerine olan talep son 2 yılda yüksek oranda artmıştır. Proje kapsamında; tamamen özgün difüzör ilaveli verimi artırılmış, 1 kW gücünde muadillerinden % 8-10 daha verimli ve % 20-30 düşük maliyette bir rüzgar türbininin neredeyse tüm bileşenleri ile ileri optimizasyon teknikleri kullanılarak geliştirilmesi, prototip imalatı ve testi amaçlanmıştır.

 

Proje kapsamında nominal hızda güç katsayısı 0.42 olan 1 kW gücünde rüzgar türbini geliştirilmiş ve deneysel olarak valide edilmiştir. Tüm kanat profilleri özgün olarak tasarlanmıştır.

Araba Disk Freni

Prototip ve CFD Sonuçları:

bottom of page