top of page
P2-1-768x1024.jpg

SICAKLIĞA DUYARLI AMORTİSÖR GELİŞTİRİLMESİ PROTOTİP İMALATI VE TESTİ

PROJE BİLGİLERİ

TARİH: 10/10/2013 - 10/06/2014

DESTEKLEYİCİ KURULUŞ: TÜBİTAK 1507-7141210-Reynolds İleri Mühendislik için Geliştirildi.

Geliştidiğimiz sönümleyici tasarımı sıcaklığa duyarlı proseslerde kullanılacaktır. Nitekim bilindiği üzere yağların viskozitesi sıcaklık arttıkça düşer. Örneğin Belray H.V.I 10W yağının 40 °C`deki viskositesi 0.299 kg/ms iken 100 °C`deki viskozitesi 0.088 kg/ms mertebesindedir. Amortisörler, tasarlandıkları çalışma sıcaklığından farklı sıcaklıklarda oldukça farklı davranış sergiler. Sönümleme kuvvetinin viskozite ile yaklaşık olarak doğrusal değiştiği kabul edilirse, sönümleme kuvvetini belirli bir seviyede tutabilmek için geometri üzerinde belirli değişikliklere gidilme zorunluluğu ortaya çıkar. Bundan dolayı amortisörler sıcaklıktan izole edilmiş bölgeye yerleştirilir ya da bu sistemler yerine alternatif mekanik sistemler kullanılır.

 

Geliştirdiğimiz sönümleyici, bu sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırarak, sanayinin birçok alanında kullanılacaktır. Özellikle yüksek sıcaklık farklarına maruz kalan endüstriyel ve mutfak fırınlarında kullanılabilecektir.

 

Bu sistemin çalışması, pistonun üzerinde bulunan genleşme haznesi sayesinde akışkanın genleşme niteliğinin kullanılması esasına dayanır.  Nitekim viskoz özelliğini sıcaklık artışıyla kaybeden viskoz yağ, piston üzerindeki deliklerde viskoz direnci düşürmektedir. Prototipini gerçekleştireceğimiz bu amortisör, viskoz direnci sıcaklık artışından bağımsız olarak sabit tutar. Bu sayede sönümleyici kuvvetinin sabit hızda  stabil tutulmasını sağlamıştır. Aşağıda gösterildiği üzere farklı sıcaklık aralıklarında stabil kuvvet-deplasman karakteristiği sağlanmıştır.

Araba Disk Freni

Prototip ve HAD Sonuçları:

bottom of page