top of page
p2.jpg

ENDÜSTRİYEL OPTİMAL GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİNİN OPTİMİZASYONU, CFD TABANLI ANALİZİ VE DENEYSEL VALİDASYONU

PROJE BİLGİLERİ

TARİH: 04/10/2012 - 04/09/2013

DESTEKLEYİCİ KURULUŞ: KOSGEB Ar-Ge Projesi - Girişimcilik Projesi

Gövde borulu tip ısı eşanjörleri, uzun zamandan beri birçok endüstri alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip ısı eşanjörlerinin tasarımı, imalatı ve bakımı genellikle kolaydır, ancak montajı görece geniş alanlar gerektirir.

 

Bu nedenle, bu tür ısı eşanjörlerinin termal ve ekonomik açılardan optimizasyonu özellikle ilgi çekicidir. Bu makalede, minimum toplam maliyeti (ilk yatırım artı işletme maliyetleri) temel alan bir optimizasyon prosedürü uygulanmıştır. Ardından, hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak ekipman içindeki olası akış alanını ve sıcaklık dağılımını ortaya çıkarmak için optimize edilmiş ısı değiştiricinin akış analizi gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlar, hesaplamalı akışkanlar dinamiği analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Saptırıcıların, gövde tarafı akış alanının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Bu bizi, genel termal performanstan ödün vermeden yeni saptırma geometrilerini araştırmaya sevk etmiştir. Yeni saptırıcı tasarımına sahip ısı eşanjörünün gövde tarafında önemli ölçüde daha düşük basınç düşüşlerine yol açtığı ve bunun da işletme maliyetini düşürdüğü bulunmuştur. Yeni bölme tasarımı, viskoz sıvının faz değişimiyle birlikte gövde tarafından aktığı gövde ve borulu ısı eşanjörleri için özellikle uygundur.

Araba Disk Freni

Prototip ve HAD Sonuçları:

bottom of page