top of page

HAD ANALİZİ KULLANILARAK KARIŞIK AKIŞLI FANIN OPTİMİZASYONU VE VALİDASYONU

PROJE BİLGİLERİ

TARİH: 01/06/2016 - 31/03/2018

DESTEKLEYİCİ KURULUŞ: TÜBİTAK 1501 - Edvan Vantilatör için geliştirildi.

Bu çalışmada, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan karışık akışlı bir fanın optimizasyonu hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak yapılmıştır. Optimizasyon sürecinde, belirli koşullar altında çalışabilen karma akışlı fanın CAD dosyası oluşturulmuş ve ön tasarımı gerçekleştirilmiştir. Kanat açısı, duvar kalınlığı ve uzunluk parametreleri alınmış ve kanatlar Ansys / response surface optimization (RSO) aracı kullanılarak optimize edilmiştir. Optimize edilmiş tasarım üretilmiştir ve deneysel çalışmalar ED-VAN vantilatör test sisteminde gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon sonucunda, tasarımı geliştirilmiş karışık akışlı fanın maksimum şaft gücü % 8,62 azaltılırken, en iyi çalışma noktası için toplam basınç değerinde % 8,70 artış sağlandı.  Ayrıca karışık akışlı fan verimi % 16,42 artırılırken, ses basınç seviyesi % 1,52 azaltılmıştır.

Araba Disk Freni

Prototip ve CFD Sonuçları:

bottom of page