top of page
25.png

YERLİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) İÇİN SOĞUTMA MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ

PROJE BİLGİLERİ

TARİH: 01/06/2016 - 31/03/2018

DESTEKLEYİCİ KURULUŞ: TÜBİTAK 1501 - Kale Oto Radyatör A.Ş. için geliştirildi.

Ülkemizin çevresindeki güvenlik risklerinin artması ve ülke içinde de terör tehdidinin yeni bir boyut kazanması sebebiyle savunma sanayinde yerlileşme, Türkiye`nin en önemli stratejik hedefleri arasına girmiştir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin orta irtifa uzun havada kalışlı bir İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemi gereksinimleri karşılamaya yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) kamu özel iştiraki ile gerçekleştirilmiştir. Fakat projemize konu olan stratejik öneme sahip İHAlar için soğutma modülleri yurt dışından yüksek fiyatlara ithal edilmekte ve üretimde dışa bağımlılık ortaya çıkarmaktadır. İthal soğutma modülleri termal yorulmalara karşı direnci düşük olduğundan kısıtlı bir kullanım ömrüne sahiptir. Bundan dolayı soğutma modülleri İHA`ların kullanım süreci boyunca sürekli değiştirilmesi önerilmektedir. Bu gerekçeler ile Kale Oto Radyatör ile birlikte Kale Oto Radyatörün havacılık projelerinde yer alması, ürün gamını genişletmesi, soğutma modüllerinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırması amacıyla İHAlar için soğutma modülü ( Radyatör  Intercooler  Aftercooler  Yakıt soğutucu ) geliştirilmiştir. Geliştirilen tasarım yaklaşımı ve üretimde gerçekleştirilecek farklılıklar ile ısıl gerilmelere, termal şoklara, korozyona karşı mekanik dayanım artırılmıştır. Böylece soğutma modülünün kullanım ömrü artmış ve işletme maliyetleri düşmüştür.

 

Soğutucu akışkanların türbülansını artırıp aynı birim alanda ısı transferini yükselecek daha hafif, kompakt soğutma modülü geliştirilmiştir.

 

CFD analizleri, gözenekli ortam yaklaşımı ile yapılmış ve deneysel sonuçlar kullanarak valide edilmiştir. Basınç kaybında %5.6, çıkış sıcaklığında %3.1 ve ısı kapasitesinde ise %2.9 sapma ile sonuçlar valide edilmiştir.

Araba Disk Freni

Prototip ve CFD Sonuçları:

bottom of page