top of page
s2.png

ELEKTRİKLİ TİP BİR YOL VE KALDIRIM SÜPÜRME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ

PROJE BİLGİLERİ

TARİH: 01/12/2012 - 31/12/2013

DESTEKLEYİCİ KURULUŞ: TÜBİTAK 1501 - 3120875 - Optimak Ltd. Şti. için geliştirildi.

Proje, vakumlu yol süpürme araçlarının yerel kaynaklarla tasarlanması, üretimi ve test edilmesine dayanmaktadır. Proje ile bu araçları yurt dışından ithal edilen benzerlerine göre % 40-60 daha ucuza imal etmek mümkün olmuştur.

 

Bu çalışmada CFD kullanarak Türkiye’ye özel yol ve kaldırım süpürge koşulları için santrifüj fan geliştirilmiştir. Kanat verimliliği ise % 83.4’e yükseltilmiştir.

Araba Disk Freni

Prototip ve CFD Sonuçları:

bottom of page